Nhận báu vật (vĩnh viễn) Hôm nay
  Ta0la***: Đã nhận bộ báu vật gold
  linbau*** : Đã nhận 4 báu vật vĩnh viễn
  thich-bauvat***: Đã nhận 4 báu vật vĩnh viễn
  vuadotk***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn
  choicf***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn
  thanhlo***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn
  liens***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn
  phucd***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn
  vuachoi***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn
  khacds***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn
  thaoh***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn
  bauv***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn
  vatva***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn
  gamev***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn
  dotk***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn
  vtcs***: Đã nhận 4 súng báu vật vĩnh viễn

  Cách mua báu vật vĩnh viễn

  + Click vào Mua báu vật
  + Nhập mã thẻ cào
  + Nhập tài khoản game đột kích (không cần nhập mật khẩu)
  + Bấm nạp thẻ để nhận báu vật
  + Khi báo nhận báu vật thành công
  + Đăng nhập vào game để nhận báu vật
  + Báu vật sẽ tự nhận vào Balo 1

  VTCGAME chính thức khai mở website bán báu vật vĩnh viễn

  + Mỗi Game thủ chỉ được mua 1 lần duy nhất

  + Khi thanh toán báu vật bằng thẻ cào không nhận được báu vật sẽ trả lại thành vcoin vào tài khoản

  + Tân binh cũng có thể mua báu vật vĩnh viễn.

  + Không cần đăng nhập tài khoản. Chỉ cần điền tên tài khoản nhận báu vật

  + Báu vật sẽ được cập nhật ngay khi thanh toán thành công

  + Hiện tại chỉ hỗ trợ thanh toán bằng thẻ cào Vcoin, Viettel, Mobifone.

  + Để thuận tiện hơn cho game thủ chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm các loại thẻ khác trong thời gian sớm nhất có thể

  + Tỷ lệ mua báu vật thành công trên web là 100% nhận báu vật


  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Điều kiện

  Phần quà

  Tiêu vcoin bất kỳ

  M200 CheyTac Ultimate Gold 1 ngày
   

  MG3 Ultimate Gold 1 ngày

  AK-47 Knife Ultimate Gold 1 ngày

  M14EBR Ultimate Gold 1 ngày

  Tiêu từ 21 Vcoin trở lên

  M200 CheyTac Ultimate Gold 3 ngày

  MG3 Ultimate Gold 3 ngày

  AK-47 Knife Ultimate Gold 3 ngày

  M14EBR Ultimate Gold 3 ngày

  Tiêu từ 51 Vcoin trở lên

  M200 CheyTac Ultimate Gold 7 ngày
   

  MG3 Ultimate Gold 7 ngày
   

  AK-47 Knife Ultimate Gold 7 ngày

  M14EBR Ultimate Gold 7 ngày

  Tiêu từ 101 Vcoin trở lên

  M200 CheyTac Ultimate Gold 15 ngày
   

  MG3 Ultimate Gold 15 ngày
   

  AK-47 Knife Ultimate Gold 15 ngày

  M14EBR Ultimate Gold 15 ngày


  Báu vật vĩnh viễn | Súng báu vật vĩnh viễn | Súng báu vật vĩnh viễn vtc | Báu vật game đột kích | Báu vật Game CF | Shop báu vật vĩnh viễn cho tân binh | Mua súng báu vật vĩnh viễn